If you are using a screen reader, press Enter to disable the dynamic content.
Are you a New Yorker in need of food or grocery assistance? Applying is now easier. Use this site to learn about the stories of New Yorkers like yourself. You may be eligible even if you have a job, own a home, or have savings—applying is the only way to find out!
Istwa ki Pase Toutbon Istwa ki Pase Toutbon
More Stories More Stories
NYC Human Resources Administration

De (2) gran fason pou jere dosye SNAP ak Asistans ak Lajan Kach ou!

Ak aplikasyon mobil NYC ACCESS HRA la, ou kapab verifye:

  • Sitiyasyon dosye SNAP oswa Asistans ak Lajan Kach ou
  • Balans EBT ou
  • Pèman ou fenk resevwa oswa peman ou gen pou resevwa
  • Randevou k ap vini
  • Dokiman HRA te resevwa

Epitou ak aplikasyon mobil ka, ou kapab:

  • kreye anons lè ou bezwen rekonfime
  • telechaje dokiman yo mande w yo

Sitwèb ACCESS HRA a gen tout zouti jesyon dosye aplikasyon mobil la, PLIS ou kapab

  • soumèt aplikasyon SNAP ou a sou entènèt
  • rekonfime SNAP oswa Asistans ak Lajan Kach ou sou entènèt

Si ou deja genyen yon pwofil ACCESS HRA oswa ACCESS NYC , ou kapab itilize yo tou de sou sit la ak aplikasyon mobil la. Pou fè sa konekte ak non itilizatè ak modpas ou.

Manage Your Case At ACCESS HRA
Exit Video